Search
Search

በሃዋሳ ሀይቅ ዳርቻ በታቦር ተራራ ስር የሚገኙት ጨረቃ ቤቶችን ለማንሳት ጥናት እየተካሄደ መሆኑ ተገለፀ

Share Post ►

ቤቶቹ የያዙት ቦታ ለቱሪስት አገልግሎት መስጫ መሆን እንደሚገባ ለፊደል ፖስት የሀዋሳ ከንቲባ ፀጋዬ ቱኬ የገለፁ ሲሆን ጥናቱ በአንድ አመት ውስጥ ተጠናቆ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።

ከ 2,100 በላይ የጨረቃ ቤቶች በሀይቁ ዳርቻ የተገነቡ ሲሆን ቤቶቹን የያዙት ስፍራ ለሪዞርት ፣ ሆቴል እና ለመሳሰሉት አገልግሎት ይውላል ተብሏል።

ቤቶቹ በሚነሱበት አግባብ ላይ ጥናት እየተካሄደ መሆኑን ከንቲባው ገልፀዋል።

ፊደል ፖስት

Share Post ►

Trending Today

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree you are responsible for what you comment.