Search
Search

ሁለተኛው የአፍሪካ ቻምፒዮንሽፕ መክፈቻ ፕሮግራም በዛሬው እለት ተጀምሯል ፡፡

ኢትዮ ሮቦቲክስ ከተለያዩ አጋር አካላት ተቋማት ጋር በመተባበር ለሶስት ተከታታይ ቀናት ማለት ከመጋቢት 5-7 ድረስ የሚቆይ ዝግጅት ተዘጋጅቷል ፡፡ በኢሊሌ ሆቴል በተደረገው የመክፈቻ ፕሮግራም በዛሬው እለት የተለያዩ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች

ሁለተኛው የአፍሪካ ቻምፒዮንሽፕ መክፈቻ ፕሮግራም በዛሬው እለት ተጀምሯል ፡፡

ኢትዮ ሮቦቲክስ ከተለያዩ አጋር አካላት ተቋማት ጋር በመተባበር ለሶስት ተከታታይ ቀናት ማለት ከመጋቢት 5-7 ድረስ የሚቆይ ዝግጅት ተዘጋጅቷል ፡፡ በኢሊሌ ሆቴል በተደረገው የመክፈቻ ፕሮግራም በዛሬው እለት የተለያዩ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች

Trending Today

Latest Videos